Ziya Osman Saba Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri(1910-1957)

Ziya Osman Saba Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri(1910-1957)

Yedi Meşalecilerin şiire en bağlı şairi olan sanatçı, şiirlerinde; çoçukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev-aile sevgisi, Allaha kulluk, kadere boyun eğiş, küçük mutluluklarla yetinme, ölüm düşüncesi, öte dünya özlemi gibi konuları işlemiştir.(cemalaksoy.org) Özgün,  yumuşak, açık ve duru şiirler onun genel özelliğidir Şiirlerini gözlemci ve dışavurumcu bir tarzla genellikle hece ölçüsüyle, ama kimi zaman serbest ölçüyü de kullanarak yazmıştır Öykülerinde de genellikle bir anı atmosferi görülür.cemalaksoy.org

Eserleri

Şiir: Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak

Öykü: Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Değişen İstanbul

5 YORUMLAR

Cevap Ver