Ziya Paşa Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ziya Paşa Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

ders notları, türk edebiyatı ders notları, dil ve anlatım ders notları, konu anlatımıDiğer Tanzimatçılar gibi Doğu kültürüyle yetişmiş olan Ziya Paşa yeni ve eski arasında ikilem yaşayan bir sanatçıdır.

Önceleri dilde sadeleşmeyi amaçladıysa da sonradan bu görüşünden vazgeçmiştir.

Terkib-i Bent ve Terci-i Bent ustasıdır.

Başlangıçta Şinasi ve Namık Kemal ile aynı düşüncelerle yola çıkmış “Şiir ve İnşa” makalesinde eskinin karşısında olup halk şiirinin savunuculuğunu yapmış olmasına karşın daha sonra bu fikrinden vazgeçerek “Divan Şiiri” geleneğine dönmüş “Harabat” adlı divan şiirleri antolojisini hazırlamıştır.

Nesri de şiir gibi sağlam yapılıdır. Dili zamanına göre oldukça sadedir. Düz yazılarında bireysel gerçeklerle toplumsal sorunları yansıtma başarısı göstermiştir.

“Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm

Dolaştım mülk-i İslam’ı bütün viraneler gördüm”

Ziya Paşa’nın günümüze ulaşan vecizeleri (Özlü sözler) de ünlüdür.

“Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.”

“Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir,

Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.”

Şiir, makale, anı, eleştiri (hiciv-mizah), antoloji, edebiyat tarihi türlerinde eserler yazmıştır.

Eserleri:

Zafernâme: Dönemin sadrazamı Ali Paşa’yı eleştirmek için yazmıştır.

Rüya: Edebiyatımızda mülakat (soru-cevap) türünde ilk düz yazı örneği kabul edilir.

Sadrazam Ali Paşa’yı eleştirmiştir.

Şiirleri: Harabat, Eş’ar-ı Ziya, Terkib-i Bent, Terci-i Bent,

Anı: Defter-i Âmal

Çeviri: Endülüs Tarihi, Engizisyon Tarihi, Emil

Cevap Ver